Lika Behar Labradorite Pompei Ring

Lika Behar Labradorite Pompei Ring

770.00
Lika Behar Rainbow Moonstone Pompei Ring

Lika Behar Rainbow Moonstone Pompei Ring

880.00
Lika Behar Blue Topaz Pompei Ring

Lika Behar Blue Topaz Pompei Ring

770.00
Lika Behar Dendritic Opal Agate Pompei Ring

Lika Behar Dendritic Opal Agate Pompei Ring

660.00
Lika Behar Lapis & Rutilated Quartz Pompei Ring

Lika Behar Lapis & Rutilated Quartz Pompei Ring

660.00
Lika Behar Rose Quartz Pompei Ring

Lika Behar Rose Quartz Pompei Ring

600.00
Lika Behar Dendritic Agate Pompei Ring

Lika Behar Dendritic Agate Pompei Ring

290.00
Lika Behar Sleeping Beauty Turquoise Pompei Ring

Lika Behar Sleeping Beauty Turquoise Pompei Ring

1,280.00
Lika Behar Sleeping Beauty Turquoise Ring

Lika Behar Sleeping Beauty Turquoise Ring

940.00
Lika Behar Two-Tone Amethyst Pompei Ring

Lika Behar Two-Tone Amethyst Pompei Ring

730.00
Lika Behar Kingman Turquoise Pompei Ring

Lika Behar Kingman Turquoise Pompei Ring

880.00